ساختمان

کنترل تورم باعث ثبات بازار مسکن می‌شود – مجله آراد

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه در حال حاضر روش دیگری جز تولید برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد، گفت: باید تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم تا بتوانیم به تعادل در مسکن برسیم. عرضه و تقاضا در بازار قیمت ها را می توان کنترل کرد.

به گزارش مجله خبری آرادو به نقل از ایسنا، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه در حال حاضر هیچ روشی جز تولید برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد، گفت: باید تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم بنابراین می تواند به تقاضا و عرضه مسکن در بازار پاسخ دهد بیایید به تعادل برسیم که در این صورت قطعاً می توانیم قیمت ها را کنترل کنیم.

فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، در خصوص نقش مسکن در اقتصاد کشور گفت: حوزه تولید مسکن در کشور با صنایع و خدمات مختلفی مرتبط است که شامل بنگاه های اقتصادی و صنایع تولیدی و خدماتی می شود.

وی با بیان اینکه صنعت مسکن و ساختمان یک صنعت پیشرو است افزود: صنعت مسکن و مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است که طیف بسیاری از صنایع را در بر می گیرد و به طور مستقیم با بیش از هزاران نوع صنایع دستی، تولیدی، صنعتی و… غیره n. وجود دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه صنعت مسکن در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: حوزه مسکن یک صنعت صرفا اقتصادی است و متاثر از اقتصاد کلان است و هر اتفاقی که در آن رخ می دهد. اقتصاد کلان، این صنعت نیز وابسته به او واکنش های خاص خود را خواهد داشت.

پورحاجت اظهار داشت: شرایط در بخش مسکن به برنامه ریزی سیاستمداران بزرگ بستگی دارد. دولت در این حوزه گفت: بر اساس موارد مربوط به حوزه مسکن و تاثیر اقتصاد بر این حوزه، حدود 7 درصد اقتصاد کشور مربوط به حوزه مسکن است که چسبندگی کامل دارد و گاهی این درصد به آن می رسد. 20 درصد

وی در خصوص تاثیر اقتصاد کلان بر مسکن گفت: اگر تورم کل اقتصاد کشور را کنترل کنیم قطعا بر بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت و این بازار نیز در وضعیت باثباتی قرار خواهد گرفت.

پورحاجت با بیان اینکه سایر شاخص ها نیز مربوط به صنعت مسکن است، تصریح کرد: صنعت مسکن نیز با شاخص هایی مانند عرضه و تقاضا مرتبط است. در صورت عدم تعادل در عرضه و تقاضا، ثبات قیمت در این صنعت رخ نخواهد داد. حادثه ای که امروز در کشور با آن مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه شاخص تقاضا و عرضه مسکن در کشور از شاخص قابل اعتمادی برخوردار نیست، افزود: در این زمینه بر اساس اعلام دولت، مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با کمبود مواجه هستیم. ساختمان های مسکونی در کشور

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: بازگرداندن تعادل بازار مسکن در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست.

پورحاجت در خصوص سهم مسکن از درآمد خانوار ایرانی گفت: 60 درصد درآمد خانوار به مسکن اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روش دیگری جز تولید برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: باید تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم تا بتوانیم در بازار عرضه و تقاضای مسکن به تعادل برسیم که در این صورت می‌توانیم مطمئناً قیمت ها را کاهش دهید

پورحاجت با بیان اینکه بیش از 96 درصد تولید مسکن در کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود، گفت: بازیگران اصلی این صنعت، فعالان بخش خصوصی در کشور هستند که با سرمایه خود در بازار فعالیت و نقش آفرینی می کنند. .

وی با بیان اینکه در این شرایط باید شرایط برای حضور فعالان بخش خصوصی در صنعت مسکن تسهیل شود، افزود: در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش خصوصی مساعد نیست و در این شرایط هزینه های مختلفی به این حوزه تحمیل می شود. البته اقلام جزئی دیگری نیز به صورت پراکنده توسط ادارات مختلف و یا برخی مشترکان خانگی به ویژه در مناطق روستایی با حمایت وزارت نیرو و همچنین نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و … نصب شده است. در حال حاضر در قالب طرح آفتاب سرد و از طریق تفاهم نامه استاندار محترم و ستبا، بالغ بر 5000 مشترک خانگی کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی می توانند با دریافت تسهیلات کم بهره در سال جاری نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی نصب کنند.

وی در خصوص نقش مسکن در اقتصاد کشور گفت: حوزه تولید مسکن در کشور با صنایع و خدمات مختلفی مرتبط است که شامل بنگاه های اقتصادی و صنایع تولیدی و خدماتی می شود.

وی با بیان اینکه صنعت مسکن و ساختمان یک صنعت پیشرو است افزود: صنعت مسکن و مسکن یک لوکوموتیو اقتصادی است که طیف بسیاری از صنایع را در بر می گیرد و به طور مستقیم با بیش از هزاران نوع صنایع دستی، تولیدی، صنعتی و… غیره n. وجود دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه صنعت مسکن در اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: حوزه مسکن یک صنعت صرفا اقتصادی است و متاثر از اقتصاد کلان است و هر اتفاقی که در آن رخ می دهد. اقتصاد کلان، این صنعت نیز وابسته به او واکنش های خاص خود را خواهد داشت.

پورحاجت اظهار داشت: شرایط در بخش مسکن به برنامه ریزی سیاستمداران بزرگ بستگی دارد. دولت در این حوزه گفت: بر اساس موارد مربوط به حوزه مسکن و تاثیر اقتصاد بر این حوزه، حدود 7 درصد اقتصاد کشور مربوط به حوزه مسکن است که چسبندگی کامل دارد و گاهی این درصد به آن می رسد. 20 درصد

وی در خصوص تاثیر اقتصاد کلان بر مسکن گفت: اگر تورم کل اقتصاد کشور را کنترل کنیم قطعا بر بازار مسکن تاثیر خواهد گذاشت و این بازار نیز در وضعیت باثباتی قرار خواهد گرفت.

پورحاجت با بیان اینکه سایر شاخص ها نیز مربوط به صنعت مسکن است، تصریح کرد: صنعت مسکن نیز با شاخص هایی مانند عرضه و تقاضا مرتبط است. در صورت عدم تعادل در عرضه و تقاضا، ثبات قیمت در این صنعت رخ نخواهد داد. حادثه ای که امروز در کشور با آن مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه شاخص تقاضا و عرضه مسکن در کشور از شاخص قابل اعتمادی برخوردار نیست، افزود: در این زمینه بر اساس اعلام دولت، مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با کمبود مواجه هستیم. ساختمان های مسکونی در کشور

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: بازگرداندن تعادل بازار مسکن در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نیست.

پورحاجت در خصوص سهم مسکن از درآمد خانوار ایرانی گفت: 60 درصد درآمد خانوار به مسکن اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روش دیگری جز تولید برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد، تصریح کرد: باید تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم تا بتوانیم در بازار عرضه و تقاضای مسکن به تعادل برسیم که در این صورت می‌توانیم مطمئناً قیمت ها را کاهش دهید

پورحاجت با بیان اینکه بیش از 96 درصد تولید مسکن در کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود، گفت: بازیگران اصلی این صنعت، فعالان بخش خصوصی در کشور هستند که با سرمایه خود در بازار فعالیت و نقش آفرینی می کنند. .

وی با بیان اینکه در این شرایط باید شرایط برای حضور فعالان بخش خصوصی در صنعت مسکن تسهیل شود، افزود: در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش خصوصی مساعد نیست و در این شرایط هزینه های مختلفی به این حوزه تحمیل می شود. البته اقلام جزئی دیگری نیز به صورت پراکنده توسط ادارات مختلف و یا برخی مشترکان خانگی به ویژه در مناطق روستایی با حمایت وزارت نیرو و همچنین نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و … نصب شده است. در حال حاضر در قالب طرح آفتاب سرد و از طریق تفاهم نامه استاندار محترم و ستبا، بالغ بر 5000 مشترک خانگی کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی می توانند با دریافت تسهیلات کم بهره در سال جاری نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی نصب کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا