ساختمان

 ساخت و ساز در اطراف سدهای تهران ممنوع – مجله آراد

به گزارش مجله خبری آرادو به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالویرد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کرد. شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه ای به این شورای عالی درباره ساماندهی حوزه های آبخیزداری سدهای تهران و البرز به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ کرد.

متن مصوبه شورای عالی شهرسازی به شرح زیر است:

به موجب ابلاغیه مورخ 6/5/1394 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص رسیدگی به آلودگی منابع آب شرب تهران و تکلیف محوله به وزارت راه و شهرسازی (با همکاری سازمان). سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) در بند 13 ابلاغیه فوق، تهیه طرح ساماندهی مناطق واقع در حوزه های آبخیز با تاکید بر ساماندهی مناطق تفریحی، تدوین راهکارهای اجرایی، ساخت و ساز و کنترل ویژه. ضوابط کاربری های مختلف و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری و سپس ابلاغ جهت اجرا به استانداری های تهران و البرز بررسی طرح تهیه شده توسط معاونت شهرسازی و معماری با عنوان طرح سازماندهی فضایی عملکردی حوضه های آبخیز سدهای تامین آب شرب شهر تهران (با رویکرد حفاظت از قصیده و گردشگری پایدار» در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

شورای عالی شهرسازی و معماری پس از بررسی و تصویب طرح حوضه آبریز سدهای طالقان و امیر کبیر در استان البرز (در جلسات 10/01/1399 و 11/12/1399)، در جلسه 18. /05/1400 پس از استماع نتایج بررسی طرح در حوضه های آبریز سه مخزن لتیان، ماملو و لار در استان تهران و تصویب گزارش کمیته فنی شماره 5 مصوبات و مستندات. طرح حوضه آبریز سه سد با محوریت «مبارزه با آلودگی و حفاظت از آب» موضوعی که در اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید شده است) و با توجه ویژه به ملاحظات زیر بررسی شد. و تصویب شد:

1 تامین سلامت آب شرب پایتخت

2 توسعه گردشگری و تفریحی پایدار و دوستدار طبیعت (موضوعی که در بند 13 ابلاغیه شورای امنیت ملی مشخص شده است) و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی در حوضه ها با توجه به ظرفیت موجود در مناطق مورد بررسی

3 سطح برنامه ریزی ملی و نیاز به رویکرد کوچک تر در ساخت و رشد فیزیکی حوضه های آبریز

4. لزوم حفاظت از محیط زیست به ویژه از نظر آلودگی آب و اجزای آن از جمله پسماندها و پساب به دلیل کاهش شدید گستره اکولوژیکی در حوزه های آبخیز.

5. لزوم بهبود معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی

6. واقع بینی در شناسایی خواسته ها، نیازها و اولویت های توسعه در سطح ملی و محلی

7. اهمیت مدیریت پروژه اجرایی

8. لزوم یکپارچگی، شفافیت و باز بودن قوانین و مقررات پیشنهادی طرح

9. سازگاری سیاست ها، معیارها و برنامه های پیشنهادی با جدیت تهدید آلودگی آب در هر یک از سه حوزه شناسایی شده.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علاوه بر تاکید بر لزوم تعمیم و رعایت شرایط و اصول کلی مذکور در مصوبات 10/01/1399 و 12/11/1399 در خصوص دو سد امیرکبیر. و طالقان واقع در استان البرز در کنار حوضه های آبریز سه سد مذکور. در استان تهران به شرح 9 مورد زیر:

1. به منظور افزایش ضمانت اجرای طرح (به عنوان چالش اصلی در اجرای طرح و تصویب شورای عالی امنیت ملی)، مقرر شد «نظام یکپارچه آبخیزداری در ساختار حاکمیتی فوق حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خواهد رسید و برای تصویب نهایی به شورای دولت ارسال می شود. :

11. پرهیز از ساختار و ایجاد سازمان جدید و تحمیل بار مالی;

12 استفاده حداکثری از اختیارات موجود و حذف همپوشانی ها و تضادهای قوانین مرتبط.

13 مشارکت حداکثری ذینفعان و مدیریت تضاد منافع و مسئولیت ها در 3 بخش عمومی، خصوصی و جامعه محلی.

14 حصول اطمینان از انطباق فعالیت دستگاه های مسئول بررسی، تصویب و اجرای طرح ها و پروژه های مربوط به طرح مصوب حوضه در هنگام صدور پروانه ساختمانی و کنترل انطباق آنها.

2. با در نظر گرفتن ابعاد سیاسی و امنیتی مدیریت تامین آب شرب پایتخت در مقیاس ملی، به منظور پیشبرد تحقق پیش‌بینی‌های این طرح و تعهد مقامات و نهادهای اجرایی به رعایت آنها، بخش‌هایی از مفاد طرح که خارج از مسئولیت شورای عالی شهرسازی و معماری است و باید دریافت شود. تاییدیه توسط مشاور آماری ارائه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اعلام تصویب پروژه جهت بررسی نهایی و تصویب در شورای دولت به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه می شود.

3. با عنایت به تعداد طرح های تهیه شده در حوضه های آبریز سدهای تامین آب شرب تهران شامل سه سد لتیان، ماملو و لار (طرح های توسعه و ساخت منطقه ای و محلی و طرح های موضوعی دستگاه های اجرایی مانند طرح های گردشگری). شوراي عالي با تاكيد بر جايگاه متعالي «طرح ساماندهي حوزه هاي آبخيز منابع آب شرب تهران» (طبق ابلاغي دبيرخانه شوراي امنيت ملي)، در مواردي كه مفاد آن الزامي است. از طرح های مذکور با طرح مذکور، اسناد و مقررات این برنامه اقدام مغایرت دارد

4. با توجه به اینکه بازنگری طرح مجموعه شهری تهران (شامل استان های تهران و البرز) توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است، این معاون رئیس جمهور ابراز نگرانی کرد. اقدامات تکمیلی مربوط به مفاد طرح ساماندهی آبخیزداری در طرح مجتمع شهری تهران (از (به عنوان مثال در بخش شبکه ارتباطی و زیرساختی) اقدامات و پیش بینی های لازم را انجام خواهد داد.

5. لازم است در اسناد برنامه ریزی ممنوعیت توسعه گردشگری متمرکز و بالعکس توسعه گردشگری طبیعی و تفریحی مشخص و تاکید شود. در این راستا، لزوم و پیشنهادات احداث مناطق نمونه گردشگری به تصویب هیأت محترم دولت در چارچوب راهبردها و سیاست های شورای عالی امنیت ملی و «طرح ساماندهی آبخیزداری» و با رعایت اصل ممنوعیت جمعیت، مسکونی و بار فعالیت فراتر از ظرفیت اکولوژیکی منطقه و ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز مسکونی در آنها توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام می شود. بررسی و تایید طی مراحل قانونی.

6. ساخت هرگونه مجتمع مسکونی و ساخت و ساز مسکونی و ویلا در خارج از محدوده شهری و روستایی به هر شکل از قبیل تعاونی های مسکونی و ویلایی به دلیل مغایرت با اساس طرح صراحتاً ممنوع است. بار مسکن در مناطق شهری و روستایی تنها در حد تامین نیازهای رشد طبیعی و متعارف جمعیت و در محدوده طرح مصوب این شهرک‌ها مجاز خواهد بود.

7- طرح های جامع و هادی مصوب شهرها و روستاهای واقع در حوضه آبریز سه سد لتیان، ماملو و لار در صورت عدم مغایرت با راهکارهای «کارخانه ساماندهی آبخیزداری» ملاک عمل خواهد بود. “. در صورت مغایرت، موافقت شورای عالی شهرسازی (در مورد شهرها) و شورای برنامه ریزی و توسعه استان (در مورد روستاها) باید اخذ شود. طرح جامع شهر جدید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح های جدید دستورالعمل روستاها به تصویب شورای برنامه ریزی توسعه استان بر اساس راهبردهای «طرح ساماندهی آبخیزداری» خواهد رسید. در این راستا تهیه و ارائه اسناد راهنما از جمله اصول و الزامات توسعه و شهرسازی شهرها و روستاهای واقع در حوزه آبخیز سدها در «طرح ساماندهی حوزه آبخیز» ضروری است.

8- شورای عالی شهرسازی و معماری با عنایت به اهمیت ملاحظات پدافند غیرعامل، با توجه به لزوم انجام اقدامات لازم برای افزایش تعداد ایستگاه های سنجش آلودگی آب و تعداد شاخص های اندازه گیری شده در ایستگاه های مذکور در منطقه. ، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو که در یکی از احکام این طرح به آن اشاره شده است.

9. شورای عالی شهرسازی با اشاره به اینکه کمبود منابع اعتباری برای احداث و تکمیل شبکه فاضلاب در منطقه به عنوان یکی از موانع اصلی تامین امنیت آب در منطقه شناخته شده است، بر لزوم تامین امکانات لازم تاکید می کند. اعتبارات به عنوان شرط تحقق پیش بینی های طرح.

وی رعایت نکات اختصاصی زیر را در حوضه های آبخیز سه آبگیر لتیان، ماملو و لار واقع در استان تهران تصویب و تعیین کرد:

راهبردها، پیشنهادات و معیارهای مربوط به جنگلداری در حوزه های مرتبط با آن باید بر اساس تشخیص و ملاحظات مورد تایید سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تنظیم شود.

ب- با توجه به اهمیت و ضرورت تعیین تکلیف و ساماندهی کارگاه های صنعتی و لزوم جلوگیری از فعالیت واحدهای صنعتی غیرمجاز در سطح استان تهران، اجرای تصویب نامه مورخ 1398/11/27 هیئت وزیران (ابلاغی) شماره 155180/ت 54267 مورخ 1398/5/12) در خصوص ساماندهی فعالیتهای واقع در خارج از محدوده شهر شمال شرق تهران با جدیت پیگیری شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا