دومین پیروزی تیم ملی واترپلوی ایران در بازی‌های آسیایی

دومین پیروزی تیم ملی واترپلوی ایران در بازی‌های آسیایی