نوشته‌ها

به گزارش سامانه خبری 309090 و به نقل از ورزش سه ، آستان قدس برای مجموعه ورزشی امام رضا(ع) حق اجاره ۵۰ میلیونی برای این ورزشگاه مشخص کرد تا دو تیم مشکی پوشان و پدیده با پرداخت این حق اجاره برای هر بازی از امکانات این ورزشگاه استفاده کنند.

حق اجاره ۵۰ میلیونی ورزشگاه امام رضا مناسب است؟

به گزارش سامانه خبری ۳۰۹۰۹۰ و به نقل از ورزش سه ، آستان قدس برای مجموعه ورزشی امام رضا(ع) حق اجاره ۵۰ میلیونی برای این ورزشگاه مشخص کرد تا دو تیم مشکی پوشان و پدیده با پرداخت این حق اجاره برای هر بازی از امکانات این ورزشگاه استفاده کنند.