نوشته‌ها

به گزارش سامانه 309090 و به نقل از ورزش3 ، فرهاد مجیدی بازیکن محبوب استقلالی ها گفت :دانایی فرد و حجازی و مظلومی و پورحیدری آنقدر بزرگ بودند و دستآورد داشتند که لیاقتشان یک موزه زیبا در قواره نام بزرگ استقلال باشد؛ اما موزه که هیچ، جامهای استقلال را هم درست مواظبت نکردند.

فرهاد مجیدی : حتی از جام‌های استقلال مواظبت نکردند

به گزارش سامانه ۳۰۹۰۹۰ و به نقل از ورزش۳ ، فرهاد مجیدی بازیکن محبوب استقلالی ها گفت :دانایی فرد و حجازی و مظلومی و پورحیدری آنقدر بزرگ بودند و دستآورد داشتند که لیاقتشان یک موزه زیبا در قواره نام بزرگ استقلال باشد؛ اما موزه که هیچ، جامهای استقلال را هم درست مواظبت نکردند.