تهران 05:43 دوشنبه 26/9/1397 صفحه اصلی

درباره ما

بسم الله الرحمن الرحيم

مژده دادند که برما گذري خواهي کرد                                       نيت خير مگردان که مبارک فالي است

"آفتاب" حاصل کوشش کساني و برآيند ديدگاهي است که نيک مي داند ، تا "جان" دگر نشود "جهان" ديگر نخواهد شد. پس متواضعانه و امدادطلبانه از حضرت دوست عزم کرده اند تا تمامي شؤون حيات اسلامي، انساني واجتماعي را در پرتو "فرهنگ" که جان جان است، و "آفتاب" که ترجمان "رحمه للعالمين" است، معنا نمايند. اهالي "آفتاب" دراين راه به ياري کساني مي انديشند که سر در خدمت به خلق دارند و دل در انديشه رضايت يار

دست حق نگهدارتان 

 
 
 
 

کلیه حقوقل اين سايت متعلق به خبرگزاري آراد بوده  و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است